علامه مصباح: امیدوارم که این شهادت برگ زرینی درنامه 80 ساله‌ام باشد

علامه مصباح در دیدار امروز با شورای مرکزی جبهه پایداری بیان داشتند:
‏بینی و بین الله شهادت می دهم که روی زمین و زیر این آسمان کسی اصلح از آقای لنکرانی نمی شناسم، امیدوارم که این شهادت برگ زرینی درنامه 80 ساله‌ام باشد
برخی از افرادی که کاندیدا شدند من به آنها ارادت دارم و آنها نور چشم من محسوب می شوند، اما برای این کار مناسب نیستند ولی ‏بینی وبین الله شهادت می دهم که روی زمین وزیر این آسمان کسی اصلح از آقای لنکرانی نمی شناسم.

/ 2 نظر / 31 بازدید
بنده خدا

سلام لطفا بفرماييد ماجراى اخراج آقاى مصباح يزدى از گروه اساتيد حوزه علميه حقانى،توسطا شهيد آية الله دكتر بهشتى إفاض الله علينا من بركات تربته چيست؟

بنده خدا

سلام لطفا بفرماييد ماجراى اخراج آقاى مصباح يزدى از گروه اساتيد حوزه علميه حقانى،توسطا شهيد آية الله دكتر بهشتى إفاض الله علينا من بركات تربته چيست؟